Akuta placeringar

Tjänsten riktar sig till förvaltningar som behöver hitta ett lämpligt placeringsalternativ till barn och unga med kort framförhållning. Antalet dagar som vi har på oss att hitta ett placeringsalternativ påverkar omfattningen av antalet hem som vi hinner kontakta och besöka.

Vid akuta placeringar är det inte alltid som det finns omfattande kännedom om den unge. Ju mer information det finns om den unge, desto mer ökar förutsättningarna för en god matchning.

SYFTET MED TJÄNSTEN

Syftet med tjänsten är att hitta rätt placeringsalternativ till barn och unga som behöver placeras med kort framförhållning. Målet är att avlasta socialtjänsten i pressade situationer och att den unge kommer till bästa möjliga hem.

Exempel på faktorer i matchningsarbetet:

 • Den unges situation och behov
 • Vårdform och inriktning på vården
 • Ungdomsgruppen som redan finns i det tilltänkta hemmet
 • Det tilltänkta hemmets kompetens, erfarenhet och situation

ARBETSMOMENT

 • Ärendegenomgång
 • Uppdragsformulering
 • Sökande efter vårdgivare
 • Kontakt med vårdgivare
 • Offerter
 • Matchning
 • Professionell återkoppling