Vilka är vi?

Matcha Rätt är ett företag som riktar sig mot kommuner och yrkesverksamma som arbetar med barn och unga som behöver behandling eller skydd. Verksamheten vilar på tre pelare där vi erbjuder placeringstjänster, utbildningar och konsulttjänster. Stödet som vi erbjuder är både praktiskt och teoretiskt.