KONSULTTJÄNSTER

Vi erbjuder konsulttjänster till kommuner som har behov av stöd i det dagliga arbetet eller på en övergripande nivå för att nå långsiktiga mål. Syftet är att stötta och avlasta förvaltningar men även att vara ett stöd i verksamheternas utvecklingsarbete.

Målet med våra tjänster är en trygg och rättssäker arbetssituation för socialsekreterare samt en kostnadseffektiv barnavård med en högre vårdeffekt för barn och unga som placeras.

VÅRA KONSULTTJÄNSTER