UTBILDNING

Genom kompetensutveckling bidrar vi till en trygg och rättssäker socialtjänst. Med hjälp av våra utbildningar minimerar vi tidstjuvar i det dagliga arbetet och effektiviserar dokumentationen för att på så sätt möjliggöra att mer tid läggs på klientkontakt och samverkan.

Våra utbildningar riktar sig till socialtjänsten och till företag som förmedlar socionomkonsulter. Utbildningarna fungerar både som introduktion, uppdatering samt fördjupning av kunskap.

VÅRA UTBILDNINGAR