Effektivisera placeringar

Tjänsten riktar in sig på utvecklingen och effektiviseringen av arbetet med placerade barn och unga på en övergripande nivå. Målet är att höja vårdkvalitén samtidigt som placeringskostnaderna sänks. I tjänsten ingår en genomgång och analys av befintliga eller avslutade placeringar.

Baserat på genomgången och analysen av placeringsärendena ger vi en återkoppling med rekommendation på hur förvaltningen kan gå vidare i utvecklingsarbetet med placeringsärenden.

SYFTET MED TJÄNSTEN

Syftet med tjänsten är att bidra till utvecklingen av socialtjänstens arbete med placerade barn och unga. Målet är genomtänkta placeringar med ett vårdkedjetänk och medveten minimering av risker för sammanbrott i vården.

Exempel på faktorer som vi tittar på:

  • Val av vårdform, vårdgivare och inriktning på vården
  • Handläggningen i de analyserade ärendena
  • Vårdens effekt i de analyserade ärendena
  • Om vårdkostnaderna ligger på en rimlig nivå

TJÄNSTEN KAN VARA AKTUELL

  • Höga placeringskostnader
  • Högt antal sammanbrott
  • Långa placeringstider
  • Generell låg vårdeffekt
  • Utvecklingssatsningar
  • Kritik från IVO eller JO