LVU konsultation

Tjänsten riktar sig till förvaltningar som behöver stöd och vägledning i LVU-ärenden. I tjänsten ingår både stöd i utrednings- och bedömningsarbetet beroende på behov och önskemål. Vi kan både finnas med under hela utredningen eller kopplas in i slutskedet.

Vi bistår med de nyckelfaktorer som är viktiga att utreda i olika ärendetyper. Vidare tittar vi på om de kriterier som i regel är avgörande för rättens bedömning i LVU-ärenden är uppfyllda.

SYFTET MED TJÄNSTEN

Syftet med tjänsten är att vara ett stöd i komplexa ärenden. Målet är att förvaltningen lämnar in en välunderbyggd ansökan om vård med stöd av LVU i de ärenden där placering utanför hemmet bedöms som nödvändig.

Exempel på stöd som vi bistår med:

  • Planering av utredningsåtgärder - en medveten strategi
  • Viktiga faktorer att ha med i beslutsunderlaget
  • Analys och bedömning anpassat efter BBIC
  • Applicering av relevanta rättsfall

TJÄNSTEN KAN VARA AKTUELL

  • Komplexa ärenden
  • Tidspress
  • Hög belastning
  • Hög personalomsättning
  • Ej tillgänglig arbetsledning