Socionomkonsult

Vi erbjuder sammanställning av beslutsunderlag utifrån ett befintligt underlag som socialsekreterare jobbat fram. Genom denna tjänst kan socialsekreteraren fokusera på arbetet i andra ärenden och släppa över en stor del av dokumentationsarbetet till oss.

Förutom sammanställning av beslutsunderlag erbjuder vi även socionombemanning där vi utifrån ett formulerat uppdrag aktivt deltar i beställande förvaltnings dagliga arbete.

SYFTET MED TJÄNSTEN

Syftet med tjänsten är att avlasta förvaltningar som av olika anledningar har det ansträngt. Målet är att förvaltningen ska vara i fas med utredningstider utan att behöva kompromissa med arbetsmiljön för socialsekreterare.

Exempel på dokumentationsarbete som vi hjälper med:

  • Utredning
  • Vård- och genomförandeplan
  • Övervägande
  • Omprövning

TJÄNSTEN KAN VARA AKTUELL

  • Komplexa ärenden
  • Tidspress
  • Hög belastning
  • Hög personalomsättning