Transporttjänst

Tjänsten riktar sig till förvaltningar som behöver hjälp med att köra barn till vårdgivare vid placering. Vi kan bistå med chaufför om förvaltningen har en egen bil att köra med och vi kan även erbjuda körningar inkl. personbil. I tjänsten ingår både planerade och akuta uppdrag.

Vid körning av barn som är vårdkrävande och som behöver mycket uppmärksamhet och omsorg, erbjuder vi även extra personal som följer med utöver den som kör bilen.

SYFTET MED TJÄNSTEN

Syftet med tjänsten är att hjälpa förvaltningar som behöver hjälp med transport vid placeringar. Målet är att avlasta socialtjänsten i pressade situationer och att se till att den unge kommer till hemmet så smidigt som möjligt.

Exempel på situationer då tjänsten kan bli aktuell:

  • Akuta situationer
  • Personal med körkort saknas
  • Behov av personal
  • Längre körsträckor

ARBETSMOMENT

  • Ärendegenomgång
  • Körning
  • Inskrivning
  • Hemkörning