Utredning av barn och unga

Utbildningen tar sikte på handläggningsprocessen från det att ett ärende aktualiseras till att en utredning avslutas. Vi går igenom de regler som styr handläggningen och genom fiktiva ärenden eller JO-beslut tydliggörs de olika handläggningsstegen. Utbildningen görs levande genom öppna diskussioner och gruppövningar.

I utbildningen ingår också en genomgång av de mål och principer som ska styra socialsekreteraren i arbetet. Dessa kopplas återkommande till handläggningsprocessen.

SYFTET MED UTBILDNINGEN

Syftet med utbildningen är att klargöra vad som gäller inom ramen för de olika handläggningssteg och situationer som kan vara aktuella under en utredning. Målet är att utredningsarbetet blir tydligt och därmed effektivt och rättssäkert.

Exempel på frågor som tas upp:

 • Vad som gäller vid en anonym anmälan
 • Vad som gäller för hembesök under en förhandsbedömning
 • När man får begära utdrag ur belastningsregister
 • Vad som gäller vid orosanmälan avseende ofödda barn

HANDLÄGGNINGSPROCESSEN

 • Aktualisering
 • Förhandsbedömning
 • Utredning
 • Planering av utredning
 • Inhämta uppgifter
 • Bedömningar
 • Beslutsunderlag
 • Kommunicering
 • Beslut

+

 • Grundprinciper