Om Matcha Rätt

Matcha Rätt är en vision om en verksamhet med hög kompetens- och servicenivå som bidrar till en välmående och rättssäker socialtjänst. Genom relevanta utbildningar och tjänster säkerställer vi att de barn och unga som behöver hjälp, får vård av god kvalitet.

Vi besitter spetskompetens i arbetet med barn och unga enligt SoL och LVU samt samordning av placeringsärenden. Genom att anlita Matcha Rätt får beställaren högkvalitativa tjänster som levereras med trygghet och effektivitet.