Placering och matchning

Genom denna tjänst bidrar vi till att skapa goda förutsättningar för en lyckad placering. Vi hjälper med både uppdragsformulering och att hitta det hem som bäst matchar den unge. Målet är att hemmets behandlingsinnehåll och sammansättning ska matcha den unges behov och person.

En god matchning kräver, beroende på tidigare kännedom och den unges vårdbehov, ibland mer förberedelse och tid. Vid brådskande ärenden rekommenderar vi tjänsten akuta placeringar.

SYFTET MED TJÄNSTEN

Syftet med tjänsten är att hitta rätt placeringsalternativ till barn och unga som behöver placeras. Målet är att skapa goda förutsättningar för den unges trivsel och utveckling och att minimera riskerna för sammanbrott i vården.

Exempel på faktorer i matchningsarbetet:

 • Den unges situation och behov
 • Vårdform och inriktning på vården
 • Det tilltänkta hemmets kompetens, erfarenhet och situation
 • Rimlig kostnad för den erbjudna vården

ARBETSMOMENT

 • Ärendegenomgång
 • Uppdragsformulering
 • Sökande efter vårdgivare
 • Kontakt med vårdgivare
 • Offerter
 • Matchning
 • Professionell återkoppling